Σάββατο, 18 Απριλίου 2015 - 23:44
Ποινικά
Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως προσδιορίζεται από την έκταση αυτής και τους λόγους της εφέσεως και μπορεί να είναι καθολικό, όταν προσβάλλεται ολόκληρη η απόφαση ή μερικό, όταν προσβάλλονται ορισμένα μόνο από τα κεφάλαιά της.
Εκ μόνης της παραδοχής ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε παραστατικά ως προς τις ανωτέρω ποσότητες πετρελαίου δεν δύναται να θεμελιωθεί γνώση αυτού ως προς τη λαθραία ή μη προέλευσή τους.
Μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα ο εισαγγελέας και οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να αναφέρουν εναντίον του ή εναντίον της μαρτυρίας του οτιδήποτε δύναται να καθορίσει ακριβέστερα την αξιοπιστία του και που συντείνει στην αποκάλυψη της αλήθειας.
Απόλυτη ακυρότητα, που δημιουργεί λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως, η οποία λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και στον Άρειο Πάγο ακόμη, επιφέρει η παρά το νόμο παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος, στο ακροατήριο.
Δεν αποτελούν λόγο αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των εγγράφων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού μέσου χωριστά, και η παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών μέσων μεταξύ τους.
Σε περίπτωση άσκησης εκπρόθεσμης αναίρεσης, για το παραδεκτό αυτής θα πρέπει στο αναιρετήριο να γίνεται επίκληση περιστατικών, τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία, ή ανυπέρβλητο κώλυμα, καθώς και των υποδεικνυόντων τα περιστατικά αυτά αποδεικτικών μέσων.
Έκδοση και ανάκληση αδειών υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Σωματική βλάβη από υπόχρεο. Διενέργεια προανάκρισης. Στοιχεία κλητηρίου θεσπίσματος.
Δεν αποκλείεται στην έννοια του γεγονότος να υπαχθούν η έκφραση γνώμης ή αξιολογικής κρίσεως και χαρακτηρισμοί, οσάκις αμέσως ή εμμέσως υποκρύπτονται συμβάντα και αντικειμενικά εκδηλωτικά στοιχεία, τα οποία συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας.
Στον αυτεπαγγέλτως διορισθέντα συνήγορο, ο κατηγορούμενος, πριν αποχωρήσει, δεν έχει νομική υποχρέωση, να του παράσχει εξουσιοδότηση για να τον εκπροσωπήσει στη δίκη.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.